Kategori: Kalp Damar Hastalıkları

Varis Nedir?

Varis nedir?

Varis; vücudun çeşitli yerlerinde görülebilen bir hastalıktır. Özefagus varisleri, vulvar varisler, varikosel ve hemoroid rahatsızlıkları bir çeşit varis kaynaklı hastalıklardır. Kalp ve damar cerrahisinin inceleme alanına giren varis türleri ise bacak varisleridir. Kalbin vücuda...

Hipertansiyon

Hipertansiyon

Kalp ve damar hastalıklarının önde gelen nedenlerinden biri de hipertansiyondur. Tansiyon; kanın damar duvarına yaptığı basıncın milimetre civa (mm/HG) cinsinden ölçülmesidir. Kalbin pompaladığı kan; önce büyük atardamarlara (arter), sonrasında küçük atardamarlara (arteiol) daha sonra...

Anjina Pektoris

Anjina Pektoris

Anjina Pektoris Anjina Pektoris ya da halk arasındaki deyimi ile anjina, kalbin oksiyen gereksiniminin, sarfettiği oksijen oranında karşılanamaması sonucu gerçekleşir. Atardamarların kasılması sonucu göğüste baskı ve ağrı ile tarif edilir. Anjina pektoris, ateroskleroz (damar...

Derin Ven Trombozu

Derin Ven Trombozu DVT diye de bilinen Derin Ven Trombozu, insan vücudunda bulunan derin toplardamarlarda oluşan kan pıhtısıdır. Genetik faktörler başta olmak üzere, hareketsiz yaşam, sigara alışkanlığı başta gelen nedenleri arasındadır. Tedavisinde ağırlıklı olarak...

Aort Anevrizması

Kalp ve Damar hastalıklarının en tehlikeli olanlarının başında Aort anevrizması gelmektedir. Aort bilindiği gibi vücuda temiz kanı taşıyan ana atardamardır. Damar duvarının yapısal zayıflığından kaynaklanan balonlaşmalar oluşur. Belirti vermeden yıllarca var olabilir. Hayati tehlike...

Kalp Krizi Belirtileri

Kalp Krizi

Kalp Krizi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) istatistiklerine göre halen ölüm nedenlerinin birinci sırasında kalp hastalıkları gelmektedir. Gelişen tekniklere bakacak olursanız, teşhisi durumunda tedavisi çoğunlukla mümkün olan kalp hastalıklarında kilit nokta, bilinç düzeyinin yükseltilmesinde yatmaktadır....

BAYPAS AMELİYATI

Koroner Bypass – Baypas Ameliyatı

Koroner baypas, (Açık Kalp Ameliyatı) tıkanan ve kalp kasını yeterince besleyemeyen koroner arterlerin, vucudun başka yerlerinden alınan damarlar vasıtasıyla bir nevi köprü atılmasıdır. Tıkalı bölgenin etrafından dolanarak koroner artere yeni bir damar dikilir. Böylelikle...

Karotis Hastalığı

Karotis (Şahdamarı) Hastalığı

Beynin ve kafadaki tüm uzvun oksijen ihtiyacını karşılayan, boynun her iki yanında bulunan atardamarlar mevcuttur. Bunlar Karotis olarak adlandırılır. Halk arasında Şahdamarı olarak bilinir. Toplumumuzda inme olarak adlandırılan SVO (Serebro Vaskuler Olay) şahdamarı tıkanıklığı...