Kategori: Kalp Kapak Hastalıkları

Mitral Darlık

MİTRAL KAPAK STENOZU (mitral darlık-kireçlenme) Mitral kapak, bilindiği gibi sol kulakçık (sol atrium) ile sol karıncığın (sol ventrikül) arasındaki kan transferinde, temiz kanı sol kulakçıktan sol karıncığa taşır. Ayrıca kanın aorta pompalanması esnasında da...

Mitral Kapak Prolapsusu

Mitral Kapak Prolapsusu MKP Mitral Valve Prolapse (MVP) ya da Mitral Kapak Prolapsusu (MKP) diye bilinen hastalık; sol atrium (kulakçık) ile sol ventrikül (karıncık) arasında bulunan Mitral Kapağın yapısal bozukluğuna bağlı oluşan doku sarkmaları...

Aort Yetmezliği

Aort Yetmezliği

Aort, vücudumuza temiz kanı taşıyan ana atardamardır. Aort Kapağının hastalanması sonucu aort yetmezliği dediğimiz durum ortaya çıkar.Sol karıncıktan tüm vücuda pompalanan kan, aort kapağındaki gevşeme sebebiyle bir bölümü tekrar çıktığı bölüme; yani sol karıncığa...

Mitral Kapak Yetmezliği

Mitral Kapak Yetmezliği

Mitral kapak sol kulakçık ile sol karıncık arasında bulunur.  Akciğerden gelen temiz kan vücuda pompalanmak üzere bu kapak üzerinden sol karıncığa iner. Sol karıncıktan vücuda kan pompalanırken ise kapanarak; kanın geliş yönüne geri gitmesini...