Kalbin Anatomisi

Kalbin Anatomisi

Kalp; kanın vücudumuzda dolaşımını sağlayan bir organdır. Güçlü kaslardan oluşan bir yapısı vardır. Üç ana tabakası vardır. Pericardium veya Epicardium da denen dış tabaka, Myocardium denilen orta tabaka, Endocardium denilen iç tabakası vardır.

Kalp; kanın vücudumuzda dolaşımını sağlayan bir organdır. Güçlü kaslardan oluşan bir yapısı vardır. Üç ana tabakası vardır. Pericardium veya Epicardium da denen dış tabaka, Myocardium denilen orta tabaka, Endocardium denilen iç tabakası vardır.

Kalbin odacıkları diyebileceğimiz dört ana kısım mevcuttur.  Sağ Kulakçık (Atrium Dextrum), Sol Kulakçık(Atrium Sinistrum), Sağ Karıncık (Ventriculus Dexter) ve Sol Karıncık (Ventriculus Sinister) olarak adlandırılır.

Sağ Kulakçık : Alt ana toplar damar (Vena cava inferior),  Üst ana toplar damar (Vena cava superior) bu kısma kirli kanı taşır.

Sağ Karıncık: Sağ kulakçıktan gelen kirli kan triküspid kapaktan geçerek buraya gelir. Buradan da oksijenlenmek üzere akciğer atardamarı (Arteria Pulmonalis) akciğerlere gönderilir.

Sol Kulakçık : Akciğerlerde temizlenen kan akciğer  toplar damarları (Vena Pulmonalis) vasıtasıyla buraya   taşınır.

Sol Karıncık : Temiz kanı vücuda pompalayan bölümdür. Sol kulakçıktan mitral kapak vasıtasıyla buraya taşınan temiz kan buradan bütün vücuda gönderilir.

Bu yapıdan farklı olarak kalbin enerji ve oksijen ihtiyacını karşılayan ve kalbi besleyen koroner damarları mevcuttur.  Bu damarların zaman içerisinde çeşitli nedenlerden kaynaklanan tıkanmaları söz konusu olabilmektedir. Halk arasında baypas diye bilinen ameliyatlar da işte bu damarların tıkanıklıklarında başvurulan bir müdahaledir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir