Mavi bebek sendromu

Mavi Bebek Sendromu

Mavi bebek sendromu (Blue Baby Syndrome – BBS) doğumsal bir kalp anomalisidir.

Mavi bebek sendromu (Blue Baby Syndrome – BBS) doğumsal bir kalp anomalisidir. Kalp ve akciğerler arasındaki oksijen alışverişinin yeterli düzeyde sağlanamaması sonucu, bebeğin morarması durumudur. Pembemsi bir cilde sahip olması gereken bebek, bu hastalığın varlığında siyanoze, yani morarmış mavimsi bir görünümdedir.
Siyanoza yol açan kalk kusurlarının başında Fallot Tetralojisi denilen anomali gelmektedir. Fallot tetrolojisinde 4 kusur bir arada görülmektedir.
Pulmoner Stenoz dediğimiz, sağ ventrikül çıkımında darlık mevcuttur. Ayrıca pulmoner arter çapı da yeterli büyüklükte değildir.
Ventriküler Septal Defekt denilen, kalbin karıncıklarını ayıran duvarda delik olması durumudur.
Aortanın dekstrapozisyonu veya over riding’i, yani aortanın bir kısmının sağ ventrikülden çıkması durumudur.
Pulmoner darlık sonucu oluşan yüksek basıncı tolore edemeyen sağ ventrikül hipertrofisi görülmektedir.
Bu ana sebeplerin dışında, ana atardamar ve akciğer atardamarları arasında da bir sirkülasyon olabilmektedir.
Sonuç olarak, kalbin ve akciğerlerin yerine getirmesi gereken görevler aksar. Vücudun oksijen ihtiyacı karşılanamaz. Vücut bu nedenle siyanoze bir görünüme bürünür.

Belirtileri nelerdir?

  • Yenidoğan kilosunun düşük olması,
  • Ağlama ve beslenme sırasında çabuk yorulma,
  • Huzursuzluk
  • Çocuğun sürekli çömelmesi (Çömelme durumunda daha verimli nefes alabilmektedirler)
  • Çomak parmak dediğimiz, parmak uçlarında bombeleşmeler
  • Uç noktalarda başta olmak üzere vücudun sık sık morarması

Bu belirtilere sahip bir yenidoğan’ın yapılacak birtakım klinik testlerle (Kalp Anjiyosu, EKG, EKO, Akciğer Grafisi v.b.) teşhisinin koyulması mümkündür.
Tedavisi cerrahidir. Çoğu zaman, belli periyotlarla yapılması gereken bir dizi ameliyatlarla hastalık tedavi edilebilmektedir.
Sağlıklı günler dilerim.
Doç.Dr.A.Faruk HÖKENEK
Kalp ve Damar Cerrahisi